ეკონომიკური კვლევისა და პოლიტიკური ანალიზის ინსტიტუტი (IER)

წარმოადგენს უკრაინის წამყვან ანალიტიკურ ცენტრს, რომელიც ფოკუსირებას ახდენს ეკონომიკურ და პოლიტიკურ კვლევებზე ისეთ სფეროებში, როგორიცაა კომერციული, ფინანსური, სოციალური და მონეტარული პოლიტიკა, რეგიონალური განვითარება, ფინანსური ბაზარი, ენერგეტიკა და ინფრასტრუქტურა. IER-ს გააჩნია დიდი გამოცდილება უკრაინასა და ევროკავშირს შორის  DCFTA-ს გავლენის მოდელირებისა და ანალიზის სფეროში. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ.