Focus grupul nr. 1 – Politicile comerciale și regulile de origine în contextul implementării ZLSAC cu Uniunea Europeană

Veronika Movchan, Vadim Gumene, Lali Gogoberidze
Focus grupul nr. 1 – Politicile comerciale și regulile de origine în contextul implementării ZLSAC cu Uniunea Europeană

 

Un nou proiect de interviu de grup pentru a evalua Acordurile de Asociere și ALSAC în Georgia, Moldova și Ucraina

 

În martie 2019 am început seria de focus grupuri privind aspectele de bază ale Acordurilor de Asociere și ZLSAC-urilor dintre UE și Georgia, Moldova și Ucraina. În capitalele celor trei țări continuă să aibă loc o serie de focus grupuri cu toate părțile interesate (Guvernul, comunitatea de afaceri, societatea civilă etc.) utilizând un chestionar standardizat. Focus grupurile vor fi organizate și moderate de partenerii noștri din cele trei capitale: IER la Kiev, Expert-Grup la Chișinău și Reformatics la Tbilisi. 

Focus grupurile își propun să colecteze opinii noi privind modul în care Acordurile de Asociere și ZLSAC-urile progresează în practică. Acestea ar putea avea ca rezultat recomandări pentru factorii de decizie din cele trei capitale și pentru instituțiile UE.

Deși opiniile participanților sunt confidențiale, rapoartele vor fi publicate, împreună cu o sinteză a concluziilor. Sunt planificate șapte focus grupuri privind principalele capitole ale ZLSAC, care vor avea loc aproximativ lunar:

1. Politicile comerciale și regulile de origine
2. Standarde aplicabile produselor industriale – bariere tehnice în calea comerțului (BTC)
3. Măsuri sanitare și fitosanitare pentru produse agroalimentare (RSF)
4. Proceduri vamale
5. Servicii financiare
6. Sectorul energetic
7. Mediul înconjurător

Primul astfel de raport este prezentat mai jos.